Utrzymanie czystości Utrzymanie czystości
Placeholder Image

Od ponad 20 lat ABC-Service dostarcza swoim klientom kompleksowe usługi utrzymania porządku i czystości.

Sprzątanie specjalistyczne Sprzątanie specjalistyczne
Placeholder Image

ABC-Service oferuje swoim klientom pakiety obejmujące specjalistyczne usługi ponadstandardowe.

Ochrona osób i mienia Ochrona osób i mienia
Placeholder Image

Kluczowe zadania wykonują doświadczeni pracownicy posiadający odpowiednie licencje.

Pielęgnacja zieleni Pielęgnacja zieleni
Placeholder Image

Firma kompleksowo opiekuje się trawnikami, parkami, skwerami oraz rabatami kwiatowymi.

Transport gabarytów Transport gabarytów
Placeholder Image

Firma przewozi odpady o dużych rozmiarach z terenów budów, przedsiębiorstw, z zakładów produkcyjnych, posesji prywatnych.

Zakończone projekty UE

ABC-Service stale inwestuje w rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, jak również w doskonalenie wewnętrznych procedur. Firma przeznacza na ten cel środki własne, korzysta również ze wsparcia z funduszy unijnych.

Korzystając ze wsparcia wspólnotowego firma od kilku lat modernizuje swój park maszynowy - w ramach projektu „Zintegrowany system innowacyjnej obsługi obiektów o wysokim standardzie” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.