Utrzymanie czystości Utrzymanie czystości
Placeholder Image

Od ponad 20 lat ABC-Service dostarcza swoim klientom kompleksowe usługi utrzymania porządku i czystości.

Sprzątanie specjalistyczne Sprzątanie specjalistyczne
Placeholder Image

ABC-Service oferuje swoim klientom pakiety obejmujące specjalistyczne usługi ponadstandardowe.

Ochrona osób i mienia Ochrona osób i mienia
Placeholder Image

Kluczowe zadania wykonują doświadczeni pracownicy posiadający odpowiednie licencje.

Pielęgnacja zieleni Pielęgnacja zieleni
Placeholder Image

Firma kompleksowo opiekuje się trawnikami, parkami, skwerami oraz rabatami kwiatowymi.

Transport gabarytów Transport gabarytów
Placeholder Image

Firma przewozi odpady o dużych rozmiarach z terenów budów, przedsiębiorstw, z zakładów produkcyjnych, posesji prywatnych.

Rozpoczęte projekty UE

Wyniki przetargu:

1. Ciągnik komunalny
2. Kosiarka samojezdna
3. Pług
4. Posypywarka jednoosiowa
5. Posypywarka lejowa
6. Zamiatarka ciągnikowaInformacja o zmianie terminu składania ofert na dostawę sprzętu w ramach projektu:

 „Rozwój potencjału świadczenia usług zagospodarowania terenu ABC-Service ”

zmieniony termin składania ofert

 

Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu w ramach projektu:

 „Rozwój potencjału świadczenia usług zagospodarowania terenu ABC-Service ”

 realizowanego w ramach RPO WD Priorytet  nr 1 „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”  Działanie 1.1  „Inwestycje dla przedsiębiorstw”  Schemat  1.1A2 „Dotacje  inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)” 

  1. ciągnik komunalny
  2. pług odśnieżny
  3. posypywarka jednoosiowa
  4. posypywarka lejowa
  5. zamiatarka ciągnikowa
  6. kosiarka samojezdna
  7. kosiarka do poboczy
  8. kosiarka wysięgnikowa