Utrzymanie czystości Utrzymanie czystości
Placeholder Image

Od ponad 20 lat ABC-Service dostarcza swoim klientom kompleksowe usługi utrzymania porządku i czystości.

Sprzątanie specjalistyczne Sprzątanie specjalistyczne
Placeholder Image

ABC-Service oferuje swoim klientom pakiety obejmujące specjalistyczne usługi ponadstandardowe.

Ochrona osób i mienia Ochrona osób i mienia
Placeholder Image

Kluczowe zadania wykonują doświadczeni pracownicy posiadający odpowiednie licencje.

Pielęgnacja zieleni Pielęgnacja zieleni
Placeholder Image

Firma kompleksowo opiekuje się trawnikami, parkami, skwerami oraz rabatami kwiatowymi.

Transport gabarytów Transport gabarytów
Placeholder Image

Firma przewozi odpady o dużych rozmiarach z terenów budów, przedsiębiorstw, z zakładów produkcyjnych, posesji prywatnych.

Wyróżnienia

O wartości firmy świadczą nie tylko jej wyniki finansowe, wysoka jakość świadczonych usług czy certyfikaty gospodarcze, lecz również stopień zaangażowania w sprawy zatrudnionych pracowników czy działanie na rzecz społeczności lokalnych.

ABC-Service może z powodzeniem szczycić się mianem firmy wrażliwej społecznie. Od wielu lat spółki grupy zatrudniają osoby o różnym stopniu niepełnosprawności. Starania firmy w tym zakresie zostały dostrzeżone przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, która w poprzednich latach przyznała ABC-Service wyróżnienie i srebrny medal w konkursie „Lodołamacze  - Przełamujemy lody obojętności”.

Przedsiębiorstwo wyróżniono za konsekwentną politykę kadrową uwzględniającą zatrudnienie osób niepełnosprawnych na różnych stanowiskach oraz stworzenie warunków pełnej integracji wszystkich pracowników.