Utrzymanie czystości Utrzymanie czystości
Placeholder Image

Od ponad 20 lat ABC-Service dostarcza swoim klientom kompleksowe usługi utrzymania porządku i czystości.

Sprzątanie specjalistyczne Sprzątanie specjalistyczne
Placeholder Image

ABC-Service oferuje swoim klientom pakiety obejmujące specjalistyczne usługi ponadstandardowe.

Ochrona osób i mienia Ochrona osób i mienia
Placeholder Image

Kluczowe zadania wykonują doświadczeni pracownicy posiadający odpowiednie licencje.

Pielęgnacja zieleni Pielęgnacja zieleni
Placeholder Image

Firma kompleksowo opiekuje się trawnikami, parkami, skwerami oraz rabatami kwiatowymi.

Transport gabarytów Transport gabarytów
Placeholder Image

Firma przewozi odpady o dużych rozmiarach z terenów budów, przedsiębiorstw, z zakładów produkcyjnych, posesji prywatnych.

Dbamy o Państwa prywatność

Polityka prywatności

  1. Administratorem serwisu internetowego pod domeną www.abc-service.pl, zwanego dalej Serwisem jest ABC-Service Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-614) przy ul. Bolesławieckiej 15, wpisana do Rejestru pod numerem KRS 0000145258, REGON: 932875441, NIP: 898-00-12-191, zwana dalej ABC-Service.
  2. Wybrane podstrony Serwisu zawierają formularz umożliwiający przesyłanie zapytań dotyczących działalności ABC-Service, zwany dalej Formularzem. Za pomocą Formularza użytkownik może przesłać do ABC-Service następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.
  3. Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie poprzez kliknięcie przycisku „wyślij”, będącego elementem Formularza. Wyrażona w ten sposób zgoda użytkownika jest udzielana wyłącznie na rzecz ABC-Service, dla celów statystycznych oraz marketingowych. Administratorem danych osobowych jest ABC-Service.
  4. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, wstrzymanie przetwarzania lub usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej biuro@abc-service.pl. Żądanie takie powinno zawierać imię, nazwisko i numer telefonu użytkownika.
  5. ABC-Service zapewnia poufność wszelkich uzyskanych informacji o użytkownikach. Informacje te nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, gdy ABC-Service byłaby zobowiązana do przekazania informacji uprawnionym organom władzy publicznej (np. sąd, prokuratura) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też gdy podmiot danych wyrazi zgodę na przekazanie informacji.
  6. W przypadku pytań dotyczących Polityki prywatności, innych zagadnień bezpieczeństwa, a także warunków korzystania z Serwisu, prosimy o kontakt z biurem ABC-Service pod numerem telefonu 071/354-43-54, faksu 071/354-43-66 lub przy pomocy poczty elektronicznej: biuro@abc-service.pl.